Střmen, též Střemen

Stopy skalního hradu na výrazném pískovcovém útvaru nad pravým břehem Skalního potoka na okraji Teplických skal, 2,3 km západně od Teplice nad Metují, 3,7 km jihovýchodně od Adršpachu.

Poprvé se hrad, jehož vznik je připisován příslušníkům rodu ze Skalice, objevuje v písemných pramenech v Majestas Carolina. K roku 1362 se v sousedních Teplicích objevuje Tas z Vízmburka a není vyloučeno, že byl i držitelem blízkého hradu. O deset let později (1372) držel hrad nějaký (rytíř) Wickman a v roce 1381 hrad koupil Hynek z Dubé a na Náchodě. Starší literatura předpokládá dobytí husity (1428). V roce 1433 jej držel Jan Krušina z Lichtenburka. K zániku hradu došlo zřejmě v roce 1447, kdy jej Slezané spolu s Adršpachem, Vízmburkem a Skálami vykoupili a pobořili.

Malý hrad tvořily dvě pískovcové skalní věže oddělené úzkou puklinou. Draže při jejich patě dokládají existenci malé roubené stavby a dvorka vymezeného skalami. Ve štěrbině mezi dvěma skalními věžemi existovalo několik úrovní podlah a procházelo tudy schodiště na vedoucí na malý prostor na vrcholku skalního útvaru, kde stávala jediná čtverhranná dřevěná stavba.

Na první fotografii je přístupová cesta vedoucí k patě skalních věží. Na druhé fotografii je pohled ze schodiště vedoucího puklinou mezi oběma skalními věžemi směrem do prostoru dvorku. Na třetí fotografii je celkový pohled na skalní útvar, na čtvrté pohled podél severovýchodní strany dvorku.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989