Hrad na Blešenském vrchu

Terénní stopy hradu na Blešenském vrchu, nad východním okrajem vsi Blešno, 750 m severozápadně od Dřemčic, 2,6 km severně od Třebívlic.

Hrad se v písemných pramenech nevyskytuje. Ves Blešno byla ve 13. století majetkem doksanského kláštera. Vzhledem k absenci hospodářského zázemí i předpokládanému rozsahu opevnění se uvažuje, že hrad vznikl, podobně jako Kalich, Panna či Litýš jako ryze vojenský objekt v období husitských válek s krátkou dobou života.

Nejspíše trojdílná dispozice zaujala protáhlý vrchol kopce s delší osou jihovýchod-severozápad. Cesta stoupající po severovýchodním svahu do příhrádku míjela dvě příkopy oddělené plošiny bez viditelných stop zástavby, situované na úzké protáhlé jihovýchodní části, interpretovatelné jako předhradí. Z příhrádku cesta vystoupala k bráně předstupující před severovýchodní stranu lichoběžníkového jádra se zaobleným severozápadním nárožím. Nejvyšší bod staveniště představuje skalka v jižním nároží jádra, jejíž obdélná plocha nepochybně nesla nějakou stavbu. Další stavby se, soudě podle terénních reliktů, nacházely při severozápadní patě skalky, na severovýchodní straně jádra a výrazný pozůstatek zachovává i severozápadní zakončení.

Na první fotografii je brána jádra, na druhé východní nároží jádra. Na třetí fotografii je pohled z východního nároží jádra na příkop a předhradí, na poslední fotografii je opačný pohled z předhradí na jádro.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002