Panna

Zříceniny hradu na výrazném čedičovém vrchu nad Řepčicemi.

Počátky hradu jsou kladeny do konce první čtvrtiny 15. století v souvislosti s výstavbou protilehlého Kalicha. Za stavebníka je považován Zikmund z Vartenberka, jemuž hrad roku 1422 připsal král Zikmund Lucemburský. Téhož roku se hrad pokusili dobýt husité, ovšem neúspěšně, podařilo se jim to až následujícího roku. Poté zde seděl husitský hejtman Hašek z Čelechovic. V roce 1437 hrad oblehlo královské vojsko pod velením Zikmunda z Vartenberka, které jej, po vydání posádkou, zřejmě i pobořilo.

Hrad zaujímající vrchol čedičové kupy byl s největší pravděpodobností dřevěný. Severní, níže položená část vrcholu byla srovnána, na západní (vstupní) straně se dochoval valovitý pozůstatek obvodového opevnění. Jižní, výše položenou část tvořil skalní hřeben, do něhož byla vylámána plocha dřevěné stavby kosodélníkového půdorysu s hlavním objektem vytápěným kachlovými kamny. U paty kupy se dochoval val s příkopem, o nichž nelze rozhodnout, zda náležely opevnění hradu, anebo k obléhacím pracím.

Na prvních dvou snímcích je vrcholová partie skalního hřebene na jihu. Na třetím snímku je pohled na hřeben z níže položené severní části a na čtvrtém pak naopak pohled na níže položenou severní část z hřebene.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000