Kavčiny

Pozůstaky skalního hradu na konci pískovcového hřebene, 480 m jihozápadně od Valdštejna.

Existuje předpoklad, že Kavčiny byly založeny jako předsunuté opevnění Valdštejna. Jediná zmínka o nich pochází z roku 1440, kdy byly oba hrady dobyty zemskou hotovostí.

Hrad stával na třech za sebou stojících pískovcových blocích. Prvý z nich zřejmě obsahoval světničku zničenou v 19. století, další světnička je v patě třetího bloku, na jehož horní ploše jsou zbytky do skály zasekaného čtverhranného objektu, s nímž souvisela malá okrouhlá dřevěná světnička. Dochované draže dokazují, že dřevo se uplatňovalo i v konstrukci opevnění a spojení jednotlivých bloků.

Na první fotografii je horní plató třetího bloku s čtverhranným ve skále vysekaným objektem. Na druhé fotografii je detail draží z téhož bloku. Na třetí a čtvrté fotografii je pohled z druhého skalního bloku na třetí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000