Bochov

Zaniklá fortifikace na ostrožně nad levým břehem Bochovského potoka necelého půl kilometru jihozápadně od Hartenštejna.

Lokalita není v písemných pramenech zmiňována. Její vznik by mohl souviset s počátky osídlování horního toku Bochovského potoka. Sídelní situace je tu složitější, třičtvrtě kilometru na sever se nachází kostel svatého Jakuba se snad původním založením Bochova ležícím dnes 1,5 km severovýchodně, nad nímž se na výrazném návrší obtékaném smyčkou Bochovského potoka nachází terénní stopy další archaicky působící fortifikace uváděné jako Bochov nebo Hungerberg.

Oválný půdorys fortifikace zajistil okružní příkop s valem, poškozený na západě zřejmě mladším lomem. Plocha jádra je rovná beze stop zástavby či hrazení, lze tak předpokládat pouze jeho jednodušší dřevohlinitou konstrukci.

Na první fotografii je pohled na čelo z cesty od severovýchodu, na druhé čelo jádra z valu. Na třetí a čtvrté příkop s valem v čele a na východě.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011