Železnice

Zaniklý hrad na výrazném návrší poškozeném těžbou kamene, nad stejnojmeným městečkem.

Se jménem Železnice se setkáváme, počínaje Čéčem, v predikátu pánů ze Železnice od druhé poloviny 12. století až do konce 14. století (v té době však již sídlili na sousedním Bradleci. Zánik hradu se předpokládá do 14. století.

Nejspíše jednodílný kapkovitý areál byl velmi těžce poškozen lámáním kamene. Nejlépe dochovaný je průběh vnějšího příkopu s valem. Z výše položeného vnitřního hradu zůstala jen jižní část, nejspíše však s poškozeným a zkomoleým povrchem. Rozpadá se do dvou výškových úrovní lemovaná zbytky valovitých útvarů nejasného stáří. Fragmentární stav lokality neumožňuje bez archeologického průzkumu bližší charakteristiku. S ohledem na sídelní situaci se může jednat o jeden z nejstarších šlechtických hradů v zemi.

Na první fotografii je pohled na severní stranu dispozice z přístupové cesty. Na druhé a třetí fotografii je jižní část vnitřního hradu a na čtvrté celkový pohled od východu.

DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000