Bradlec

Zřícenina hradu na vysokém čedičovém vrchu, 1,3 km východně od Bradlecké Lhoty, půl kilometru severozápadně od Újezdce.

Hrad založili někdy před rokem 1322 Markvarticové, ale již roku 1325 jej držel Markvart z Jíkve a po polovině století Půta z Turgova. Na počátku 15. století držel Bradlec zemský škůdce Vaněk z Jenštejna, a proto byl hrad roku 1417 dobyt vojskem Václava IV., který jej daroval své choti Žofii. Další obležení (a dobytí) hradu proběhlo v roce 1421, kdy se jej zmocnil Čeněk z Vartenberka. Císař Zikmund hrad daroval Hynku Krušinovi z Lichtenburka. V roce 1422 byl hrad, jako sídlo loupežníků, dobýván zemskou hotovostí. Až do počátku 16. století se zde vystřídalo několik majitelů a poté, co byl Vilémem Trčkou z Lípy připojen k sousednímu Kumburku, hrad okolo poloviny 16. století zpustl.

V nároží zhruba protáhle lichoběžného jádra se na vrcholu tyčila čtverhranná obytná věž, ke které z obou stran přiléhaly valeně zaklenuté stavby. Na protilehlé straně stál palác s oblým vnějším obrysem, z něhož vyčnívala polookrouhlá bašta. Tato část je, narozdíl od zbytku vystavěného z lomového kamene, vyzděna z pískovcových kvádrů. Protáhlý vnitřní hrad pak obklopovalo ze tří stran nevelké předhradí, z jehož opevnění se dochoval pouze fragment hradby.

Na první fotografii je pohled na opevnění předhradí a skálu s věží, na druhé a třetí fotografii je palác a věž jádra hradu, na čtvrté fotografii je polokrouhlá bašta vystupující z paláce.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989