Zátor

Zřícenina hradu asi 1,5 km severozápadně od obce Loučky (dnes součást Zátora), na konci táhlého úzkého ostrohu tzv. Zátorského vrchu vybíhajícího směrem do údolí řeky Opavy a obtékaného z jihovýchodní strany Hradským potokem.

Úzký skalnatý hřeben je dvakrát přerušen příkopem, za kterým je skalisko, na které navazuje široký val, jenž spolu s příkopem obíhá ze tří stran obdélné jádro a na severu končí v příkrém svahu. Na východě je val ukončen vysunutým skalním blokem začleněným do obranného systému. Vlastní hrad se sporými fragmenty zdiva má na třech stranách obdélné dispozice stopy parkánu.

Hrad se připomíná roku 1377, kdy byl v držení pánů z Vartnova a existoval ještě v roce 1535. Poté byl jako zboží připojen komorním stakům krnovského knížectví a brzy nato opuštěn.

Na první fotografii je pohled na hradní pahorek směrem od přístupu. Na druhé příkop s valem při čelní straně taktéž směrem od přístupu. Na třetí fotografii je příkop a val podél jadra. Na čtvrté fotografii je pohled z jádra směrem na skalku na konci ostrožny, kde zřejmě mohla stát nějaká věžovitá stavba.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000
PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001