Vartnov

Zřícenina hradu nad osadou Pocheň, v širokém údolí, na pravém břehu potoka Ciziny (dříve zvaného Lichnovský potok), na osamoceně stojící skalní kupě s převýšením asi 12 m nad okolním terénem.

Měkce zaoblená plášťová hradba obepínala prostor hradu, z jejího obrysu vystupovala pouze dovnitř otevřená věžovitá brána. V severní části se nacházel velký palác s klenutou komůrkou a studnou ve východním díle. Její umístění naznačuje možnost využití paláce jako posledního útočiště. Při hradbě na západní straně jsou zdi stavení, jehož portálky jsou přístupné ze společné chodby. Další menší stavení stálo u brány a na jihovýchodě. K věži brány se připojovala zeď parkánu, jenž chránil hrad na západě. Před šíjovým příkopem se mohlo nacházet předhradí, které ale zmizelo ve vesnické zástavbě.

Hrad se připomíná až roku 1377, nálezy je však jeho vznik datován na počátek 14. století. Za česko-uherských válek byl hrad v roce 1č74 dobyt a poté již nebyl obnoven. Nevíme ani, zda útočníky byli přívrženci krále Vladislava,, nebo Matyáše Korvína.

Na první fotografii je pohled na vstupní bránu, na druhé detail zdi paláce, na třetí portál a na čtvrté pohled do prostoru paláce.

KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000
PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001