Weisenštejn, též Pustý zámek

Zřícenina hradu asi 5 km severozápadně od dnešního Vrbna, v ostře řezaném údolí Bílého potoka nedaleko jeho ústí do Bílé Opavy, stojící na dvou, v nevelké vzdálenosti od sebe soliterně stojících skaliscích na svahu příkře spadajícího od vrcholové plošiny dvou krajinných dominant - Pytláka (1040 m n. m.) a Loupežníka (1020 m n. m.), vzdálený asi 300 m jihozápadně od Rabenštejna. Hrad měl hraniční a celní funkci při dnes již zapomenuté stezce údolím Bílého potoka z dnešního Vrbna do Jeseníku.

Blokové jádro 17,5 x 17,5 m zaujímá mohutné skalisko se svislými stěnami. Na jihu je k němu přihrazena hospodářská část ukončená druhým skalním blokem. Prudký svah nad ní vylučuje pevnostní užití. Budova na skalisku byla přístupná přes příkop a nástupní skálu, jejíž převis byl upraven pro záhlaví mostu. Plošina jádra má dvě úrovně, ve snížené jsou zbytky dvou místností, na vyšší byl zřejmě dvorek s drobným objektem (strážnice).

Pustý zámek tvoří spolu s Rabenštejnem hradní dvojici. Zatímco výše položený Rabenštejn byl opevněnou pozorovatelnou, Pustý zámek střežil cestu vedoucí pod ním a byl jakousi celní stanicí. Lehce ohrazený příhrádek byl schopný pojmout koně strážců a případně ubytovat kupeckou karavanu. Zakladatelem byl pravděpodobně opavský kníže, někdy na přelomu 13, a 14. století. Celní hrádek mohl zaniknout po připojení vratislavského biskupství k českému soustátí za Karla IV.

Na první fotografii je pohled na druhé skalisko, v prostoru mezi nimi se nacházel chráněný okrsek. Na druhé je pozůstatek zděné stavby na okraji skaliska nad potokem. Na třetí je na maltu zděná zeď na hlavním skalisku a na čtvrté celkový pohled na obě skaliska přes Bílý potok.


PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001
KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000