Rabenštejn

Asi 280 m severovýchodně od Weisenštejnu výše položené opevnění na dvojklanném protáhlejším výchozu s delší osou orientovanou ve směru severovýchod-jihozápad.

Lokalita, jež se v písemnách pramenech nevyskytuje a jejíž jméno je umělé, byla pozorovatelnou celní stanice na Pustém zámku střežící úboční komunikaci vedoucí v jeho bezprostřední blízkosti.

Na rozložitější části dvojklanného skaliska se nachází spodek hranolové věže (8,7 x 6 m), od stoupající stráně oddělené příkopovou rozsedlinou. Věž za sebou clonila malý obezděný dvorek. Uměle upravená jeskyňka mohla sloužit jako cisterna. Druhá skalní věž nemá dnes na vrcholu žádné stopy zdiva, podle starších zjištění však nějaké ohrazení nelze vyloučit.

První fotografie zachycuje pohled na skalisko hradu ze svahu. Na druhá fotografii je skalisko a zbytky zdiva věžovité stavby, na třetí je detail zdiva věžovité stavby. Na čtvrté je skalisko hradu, na levém jsou pozůstatky věžovité stavby, na pravém upravené plató, na němž pravděpodobně stávala stavba lehčí konstrukce.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000
PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001