Vřešťov

Zaniklý hrádek na ostrožně nad levým břehem Trotinky necelého 1,5 km jihovýchodně od Velkého Vřešťova.

Přímé písemné zprávy o hradě chybí, badateli je přisuzován jako sídlo Mutiny Vřešťovského zmiňovaného kronikou tak řečeného Dalimila k roku 1279 v souvislosti s bojem proti Braniborům. Na základě povrchového průzkumu lze se zánikem sídla počítat v průběhu první poloviny 14. století.

Jednodílný malý hrad obíhá okružní příkop s valem, přístup navíc zajistil ještě šíjový příkop. Velmi malé jádro bez výraznějších stop zástavby má v čele výrazný plochý kužel, který je patrně pozůstatkem věže. Za ním se při západní straně jádra nachází prohlubeň, jíž by bylo možné interpretovat jako prostor mezi destrukcí zdiva věže, obvodové hradby a nějaké stavby nacházející se v zadní části hradu. Existenci zástavby v zadní části hradu by nasvědčovala i druhá terénní prohlubeň v jihovýchodním (zadním) nároží, která je velmi pravděpodobně pozůstatkem nějakého recentního výkopu.

Absence terénních stop, jež bývá s ohledem na předpokládanou dobu vzniku vysvětlována jednoduchou podobou sídla s věží a lehčím hrazením bez další zděné architektury, může být způsobena úsporností jádra, které po destrukci staveb vytvořilo kompaktní reliéf bez dalších stop. S ohledem na dispozici, velikost i historické události se lze domnívat, že hrádek je předchůdcem nedalekého hradu Velkého Vřešťova. Jeho vznik by bylo možné hledat někdy kolem poloviny 13. století, zánik pak pravděpodobně do souvislosti s přesunem sídla do nové polohy na výrazný kopec přímo nad ves (městečko) Velký Vřešťov.

Na prvním fotogrfii je pohled na východní stranu jádra s příkopem a valem. Na druhé a třetí fotografii je pohled ze suťového kužele na jádro, na třetím snímku je patrná prohlubeň při západní straně za kuželem. Na posledním snímku je pohled na druhou terénní prohulbeň v zadní části jádra při jeho okraji.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989