Vražba

Zaniklý malý hrad na ostrožnovitém výběžku návrší 1 km severně od Habřiny.

Písemné zprávy o hradu mlčí. Podle archeologických nálezů je doba života datována do druhé poloviny 13. století a jeho zánik zřejmě proběhl mohutným požárem. Nástupcem se stal nedaleký Neznášov (Rotemberk).

Nevelká jednodílná dispozice oválného tvaru o rozměrech 31 x 18 metrů byla chráněna mohutným okružním příkopem s vyhozeným valem. Na severovýchodní, patrně vstupní straně se val rozšiřuje do menší plochy a opevnění je zde posíleno o další příkop a val. Ve východní části jádra se nachází vyvýšenina, kde byly archeologickým výzkumem zjištěny pozůstatky dřevěného paláce s pecí a zřejmě i zbytky palisádového ohrazení. Prohlubeň v středu severní strany je zřejmě pozůstatkem po starších výkopech.

Na prvních třech fotografiích je pohled z rozšířeného valu na čelní straně přes příkop na jádro hradu, na čtvrté je celkový pohled od jihovýchodu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989