Rotemberk, též Neznášov

Zaniklý hrad na ostrožně nad levým břehem Hustířanského potoka, 1,7 km západně od Neznášova.

Hrad se patrně stal nástupcem sousední Vražby zaniklé zřejmě ve druhé polovině 13. století mohutným požárem. Prvým známým majitelem je Ježek z Neznášova (1370). Příslušníci jeho rodu se zde připomínají až do roku 1457. V roce 1494 držel hrad Bavor z Hustířan, který se po něm i psal a za něhož se objevuje i jméno Rotemberk. Za Bavorových potomků byl hrad opuštěn, v roce 1542 se uvádí jako pustý.

Trojdílná dispozice zabrala táhlou, již v pravěku osídlenou ostrožnu. V čele první úzké části označované jako předhradí se nachází nevýrazný relikt valu, který je však zřejmě pravěkého původu. Příslušnost této dispozice ke středověkému hradu není jistá. Za šíjovým příkopem se nachází dvojdílný hrad. V minulosti zemědělsky využívaná zplanýrovaná část hradu si zachovala reliéfní relikt obvodové fortifikace s pozůstaky zřejmě okrouhlé věže ve středu čela. Na jižní straně je možné registrovat pozůstatky podsklepených objektů. Oválné jádro obíhá příkop, ve kterém je na jihovýchodní straně studna.

Na prvních třech fotografiích je pohled na jádro hradu přes příkop, na čtvrté pohled od západu z konce ostrožny na terénní relikty v jádře.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989