Velešov

Zříceny hradu na výrazném vrcholu nad levým břehem Divoké Orlice, nad městečkem Potštejnem.

Hrad pravděpodobně vznikl na základě podnětu daného dobytím, pobořením a zákazem obnovení blízkého hradu Potštejna markrabětem Karlem v roce 1339. Velešov se poprvé připomíná k roku 1356, kdy Karel IV. přistoupil k obnově Potštejna a ke zkonfiskovanému hradu přikoupil celé panství, podruhé, jako hrad, o dva roky později (1358), kdy s Jaroslavem z Vartenberka a z Veselí směnil práva k potštejnskému panství za Veliš. Po obnově Potštejna ztratil Velešov smysl a záhy zanikl. Jeho zříceniny v letech 1771-73 rozkotal hrabě Jan Antoním Harbuval-Chamaré při hledání pokladu a poškozen byl i krátkodobou těžbou vápence.

Dispozice hradu byla dvojdílná. Za čelním příkopem se nacházelo malé lichoběžné předhradí, zajištěné příkopy i po bočních stranách. Na jeho vnitřní ploše se kromě pozůstatků obvodové hradby nezachovali stopy žádné zástavby. Za širokým příkopem leží obdélné jádro s okoseným severovýchodním nárožím. Přístup do jádra vedl nejspíše z parkánu, který k jádru ze západní a snad i čelní jižní strany přiléhal. Brána zřejmě prolomila průběh západní hradby. Celou zadní stranu vyplnil dvouprostorový palác. Analogická stavba zřejmě stála i na čelní straně, kde však není situace dochovaných reliktů zdiva jednoznačná. Kromě obvodového zdiva se zde zachovala pouze příčná zeď, celá nádvorní strana zanikla. Ačkoliv za současného stavu vědomostí nelze jednoznačně určit zda stavba zabíral celou šíři čela, uvažuje se dispozice hradu jako dvoupalácový typ, jenž byl v Karlovské době v Čechách vyloženě módní.

Na první fotografii je pohled na předhradí přes čelní příkop. Na druhé je pohled přes plochu předhradí od čelní strany směrem k jádru, na třetím snímku z jeho severovýchodního nároží přes příkop na jádro. Na čtvrté fotografii je pohled od reliktů paláce na zadní straně jádra směrem přes jádro na čelní stranu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MUSIL, František – SVOBODA, Ladislav, Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí 1998
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl II. Hradecko, Praha 1883
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989