Ronovec, též Sommerburk

Zřícenina hradu v ostrožné poloze nad levým břehem Břevnického potoka, 1,3 km jihovýchodně od Dolní Krupé.

Zakladatelem hradu, vzniklého nejspíše těsně po polovině 13. století, byl Smil z Lichtenburka, který se tu připomíná v letech 1265 a 1269. Po něm se objevuje jeho syn Hynek (1289). Při dělení majetku mezi Hynkovy syny (kolem 1300) připadl hrad Čeňkovi, který se tu připomíná v roce 1310. Po Čeňkově smrti (1314) připadl majetek jeho synovci Hynkovi, který jej směnil s králem Janem Lucemburský v roce 1345 za Poděbrady. Po období, kdy se tu střídali majitelé, získal hrad Ješek ze Zlíchova (1362), který se stal zakladatelem rodu Andělů z Ronovce. K opuštění hradu došlo nejspíše na počátku 16. století, jako pustý se uvádí k roku 1544 a naposledy se zmiňuje v roce 1572.

Dispozice hradu byla dvojdílná, předhradí (beze stop zástavby) oddělil od zbytku ostrožny obloukem vedený příkop s valem zajišťující čelní (východní) a boční (jižní) stranu předhradí. Za ním se za hlubokým příkopem nacházelo zhruba čtverhranné jádro s jedním okoseným nárožím obehnané parkánem. Z vnitřní zástavby jádra identifikujeme dvě palácové stavby, jednu při jižní (boční) straně jádra a druhou v jeho severozápadním nároží. Přístup do jádra byl veden parkánem do zadní strany jádra, kde byl chráněn z obvodu hradu vysunutou obdélnou věží.

Na první fotografii je příkop a val předhradí na východě. Na druhé fotografii je příkop mezi jádrem a předhradím (pohled z jihovýchodního nároží jádra). Na třetí fotografii je sava v severozápadním nároží jádra a na posledním snímku je zadní strana jádra s reliéfem vysunuté obdélné věže (pohled od západu).


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XII, Čáslavsko, Praha 1900