Rataje nad Sázavou, původně Hrazené Rataje

Hrad přestavěný na zámek na horní (čelní) straně na ostrožně ležícího stejnojmenného městečka, na jehož dolním konci stojí hrad Pirkenštejn.

Ves Rataje se poprvé připomíná k roku 1289, kdy ji držel Přibyslav, jenž se po ní psal. Brzy přešla do držení pánů z Úžic, jimž ji odňal Václav II. a roku 1293 jako trhovou ves postoupil pražskému biskupství. Na počátku 14. století ji vlastnil Hynek z Dubé a následně Jindřich z Lipé, který zřejmě vystavěl oba hrady a městské hradby (oba hrady i hradby se výslovně zmiňují k roku 1346). Páni z Lipé prodali Rataje v polovině šedesátých let 14. století pánům z Pirkenštejna a hlavním rezidenčním objektem nových majitelů se stal zřejmě Pirkenštejn. V roce 1447 hrad vyhořel. V 16. století za Malešických z Černožic byl horní hrad přestavěn na renesanční zámek, který byl pak kolem roku 1672 za Františka Maxmiliána z Talmberka z větší části barokně přestavěn Andreou de Quadre.

Horní hrad v Ratajích zaujímající pozici vedle hlavní městské brány, kterou zároveň i chránil, byl dvojdílné dispozice. Proti městečku měl mít nevelké předhradí, dnes s pivovarskou, v jádře renesanční zástavbou. Na východní a západní straně byl hrad zajištěn příkopy. Z hradu čtverhranného obrysu je za současného stavu poznání rozeznáno (kromě vnější obvodové zdi) pouze severní křídlo s mírně hrotitou valenou klenbou v přízemí a hrotitými okénky v nádvorní straně. Spolu s městečkem a dolním hradem představuje celek kvalitní, zajímavou a dobře dochovanou středověkou sídlištní jednotku.

Na první fotografii je čelní (východní) strana, na druhé jihovýchodní nároží čela. Na třetí fotografii je západní strana a na čtvrté pak pohled na severní stranu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000