Pirkenštejn

Zachovaný hrad, v současnosti využívaný jako fara, na skalnaté ostrožně v dolní části městečka Rataje nad Sázavou.

Hrad založil patrně v první polovině 14. století Jindřich z Lipé. Mezi držiteli vyniká Hynek Ptáček z Pirkenštejna, významný český politik a válečník první poloviny 15. století. Koncem 15. a v 16. století se stal majetkem pánů ze Švamberka a Malešických z Černožic. Za selského povstání (1627) byl silně poškozen a počátkem 18. století nechal O. Kinský pustý hrad upravit na faru a zvonici.

Čelo hradu, odděleného šíjovým příkopem, tvoří rovná hradba s kulisovou bránou vybíhající před okrouhlým volně stojícím bergfritem v oblou smyčku. Palác hradu se zaoblenými nárožími v zadní části dispozice si při přestavbě na faru zachoval své členění do tří místností v každé úrovni. Na opyši před palácem stojí další hradba se střílnami představující zřejmě pozdně gotický doplněk. Pirkenštejn byl jedním ze dvou hradů v městečku a s ohledem na vazbu na organismus městečka neměl zřejmě předhradí v pravém slova smyslu.

Na první fotografii je čelní strana, vpravo je hradba s kulisovou branou. Na druhém snímku je detail hradební zdi obtáčející ve smyčce bergfrit. Na třetí a čtvrté fotografii je celkový pohled.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989