Oltářík

Zřícenina malého hradu na výrazné čedičové kupě západně nad vsí Děkovka, 1,5 km severně od Chrášťan.

Hrad založil po roce 1426 husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, záhy jej však, spolu s vesnicemi Děkovkou a Chrášťany, prodal Janovi z Polenska a Vršovic, synovi Rydkéře z Polenska, zástavního držitele Kyšperka. Rydkéř a jeho synové získali od Jakoubka také Ploskovice, za což mu postoupili Kyšperk, který Jakoubek držel už od roku 1435. Roku 1468 získali hrad od Mikuláše z Polenska Jan a Oldřich z Házmburka. Ve dvacátých letech 16. století držel majetek Vilém z Illburka, který jej odkázal manželce Anežce (1531), jíž bylo držení hradu s vesnicemi Děkovkou a Chrášťany roku 1544 potvrzeno a tehdy se je také hrad označen jako pustý.

Úsporné staveniště na vrcholu čedičové kupy umožnilo vznik lichoběžníkové obytné věže se dvěma zaoblenými nárožími na severní straně. V přízemí se nacházela plochostropá místnost, stejně tak i v patře, do nějž se vstupovalo po schodišti přistavěnému v průčelí. Obvodové opevnění se nedochovalo a vzhledem k charakteru staveniště tvořenému strmými skalami je možné, že bylo dřevěné a mohlo uzavírat pouze přístupnější úseky. Přístup zajišťovala subtilní brána vzniklá ve dvou fázích. Od ní se cesta rozdělila jednou větví nahoru k donjonu a druhou zpět na plošinku pod jeho severovýchodním nárožím, kde se mohly nacházet stavby lehčí konstrunkce. S ohledem na úzký průjezdní profil brány lze předpokládat, že hospodářské zázemí leželo vně hradu.

Na první fotografii je brána, na druhé čelo donjonu, na třetí jeho severovýchodní nároží a na čtvrté jižní část.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011