Objekt u Vranova

Neznámý objekt na první skále Vranovských skal vybíhajících z masivu Ralska nad vsí Vranovem nedaleko Mimoně.

V současnosti nejsou známy nálezy umožňující dataci lokality. Na základě několik set metrů vzdálené ostrožny bez opevnění s nálezy datovanými do 13. století a blízkého hradu Ralsko je možné uvažovat o středověkém původu lokality.

Poloha je ze dvou třetin chráněna strmými stěnami skalního útvaru a příkrým srázem kopce. Na nejméně chráněné straně je asi z jedné třetiny obíhána mělkým příkopem s vyhozeným valem. Vrchol zaujímá skalní útvar rozdělený přírodní rozsedlinou upravenou do podoby příkopu na dvě plošinky bez dalších viditelných známek po konstrukcích (kapsy, draže).

Na první a druhé fotografii je pohled na příkop a val opevňující skalní útvar ve straně směrem ke vsi Vranovu. Na třetí a čtvrté fotografii je celkový pohled na lokalitu.


Archeologické místo [online]. Copyright ©2005 [cit. 09.10.2005]. Dostupné z: http://archeologicke.misto.cz/vite/vite.htm