Koberštejn

Zřícenina hradu v dominantní poloze nad údolím Černé Opavy na vysunutém skalním rulovém výběžku Zámeckého vrchu, asi 9 km severoseverozápadně od Vrbna, 4 km od Quinburgu a Drakova, 3 km jihovýchodně od Rejvízu.

V písemných zprávách se hrad vyskytuje až v roce 1687 jako pustý, archreologické nálezy datují jeho počátek na přelom 13. a 14. století.

Na přístupové straně chránil hrad oblouk skalnatého valu, jenž stranově přesahoval dispozici. Před ním byl do skály vylámaný příkop. Stopy zdiva na vrcholu naznačují funkci štítu, za ním bylo ukryto nádvoří a na skalnatém výběžku palácová stavba uchovávající v sobě pozůstatky okrouhlé věže.

Na první fotografii je pohled na hrad z cesty od Horního Údolí. Na druhé fotografii je palác a věž z okrsku mezi skalním výběžkem a hradbou obíhající areál hradu. Na třetí fotografii je pohled přes údolí Černé Opavy na Zámecký pahorek (vlevo Starý Rejvíz). Na čtvrté fotografii je příkop a val obíhající obíhající společně s hradbou hrad ze tří čtvrtin, skalka uprostřed nesla vstupní bránu.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000