Drakov

Zřícenina hrádku na skalce na levém břehu Černé Opavy, 0,5 km severozápadně od osady Drakov.

Historické prameny o lokalitě mlčí, skromné archeologické sběry ji datují do 13. století. Hrádek sloužil zřejmě jako celní stanice při důležité tzv. Jesenické stezce probíhající zřejmě v jeho těsné blízkosti (a pod kontrolou nedalekého Quingburgu a Koberštejna) od Vrbna směrem na Rejvíz.

Hrad zaujal obdélný, směrem ke svahu se mírně zužující, téměř plochý asi 10 metrů vysoký skalní výběžek o rozměrech přibližně 8,5 x 20 m v severojižní orientaci. Přístup na něj byl od svahu oddělen příkopem. Stopy zástavby či záseků do skály nejsou patrné.

Na první fotografii je skalka hradu od severu, na čtvrté od jihu. Na druhé fotografii je skalisko hradu přes příkop, na třetí pohled na plochu hradu.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000