Jimramov

Zaniklé sídlo na nízké ostrožně nad soutokem Svratky a Fryšávky severně od zámku ve stejnojmenné obci.

Založení Jimramova je připisováno Jimramovi erbu zubří hlavy, jenž kolonizoval území na horním toku Svratky. Vznik osady je tak možné očekávát už před polovinou 13. století, není však vyloučeno, že zakladatelem nemohl být některý z následovníků téhož jména v další generaci. Před polovinou 14. století rod majetek po hospodářké krizi ztratil a získal jej Artleb ze Stařechovic a Kunštátu. S ním se Jimramov poprvé uvádí. je otázkou, zda sídlo již v Jimramově bylo, či vzniklo až za něj. To se jmenuje až roku 1392. Po vybudování hradu Skály Erhartem z Kunštátu ztratilo sídlo na významu. Předpokládá se, že po případném poškození za markraběcích, nebo husitských válek došlo k jeho poškození a dále nebylo opraveno, dokonce se nezmiňuje ani jako pusté.

Ačkoliv literatura klade polohu sídla do místa zámku, místní tradice je lokuje na nízkou ostrožnu mezi domky č.p. 50 a 156. a to poloha se zdá slibnou, dům na konci ostrožny obsahuje valeně klenutý sklep a na jihu a východě se jeví náznaky obvodové zdi.

Na první fotografii je celkový pohled od soutoku na jihu, na druhé a třetí detail zdí na východě. Na čtvrté pohled od severu na terénní stupeň v zahradě domu č.p. 50.


HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981
PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001