Huzová

Stopy hradu na skalnaté ostrožně nad levým břehem říčky Sitky nad jejím soutokem s vodotečí přitékající od Mutkova, necelého 1,5 km jižně od Huzové.

Huzová se prvně připomíná k roku 1264 jako léno olomouckého biskupa, v první čtvrtině 14. století se již označuje jako městečko. Na počátku druhé čtvrtiny 14. století (1326) byla Huzová jako léno v držení Voka, Markvarta a Pavla hlásících se erbem poloutrojříčí k Hrutovcům. Ještě o tři roky později se Vok psal podle Huzové, v roce 1348 pak již po Sovinci, který se stal náhradou za starší sídlo, jež snad někdy v druhé polovině 13. století založil zřejmě jejich předek. Zhruba do této doby kladou existenci hradu i archeologické nálezy.

Hrad dvojdílné dispozice zaujal polohu na klesající skalnaté ostrožně v ohybu říčky Sitky. Jednoduché předhradí bez viditelných stop zástavby ohrazené zřejmě jen dřevohlinitou hradbou oddělil od mírně klesajícího terénu mělký asi 5 m široký šíjový příkop. Vlastní jádro nacházející se níže pod ním oddělil druhý 13 m široký šíjový příkop doplněný na mírněji svažité východní straně valem, který se ke konci postupně vytrácí. Jeho vylámáním byl zřejmě získán stavební materiál. Západní strana chráněná strmým skalnatým srázem další zajištění nevyžadovala. Ačkoliv nejsou stopy zdiva patrné ani v jádře, lze na základě terénních depresí předpokládat existenci nějakých staveb, a to minimálně jedné budovy v čele jádra a možná další stavby při západní straně na opyši.

Na první fotografii je příkop předhradí, na druhé pohled z předhradí na jádro hradu. Na třetí fotografii je šíjový příkop jádra a na čtvrté je zachycen pohled k opyši z bočního příkopu jádra na východní straně.


PAPAJÍK, David, Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích, Praha 2005.
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Dodatky, Praha 2007
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983