Hrad u Rousínova

Zaniklý objekt na nevýrazné čedičové kupě převyšující okolí o 15 metrů, nad bezejmennou vodotečí vlévající se do Kohoutovského potoka, 1 km východně od Rousínova.

Původní jméno hradu není známo, v literatuře se označuje též jako Cvikov, či Rousínovský hrádek. Na staších mapách pak název Schlosshugel (Zámecký vršek). Sběr na lokalitě přinesl nálezy netypických fragmentů (vyhřívací stěna pozdně renesančního kachle), rámcově datovatelné do pozdního středověku až novověku, jejichž výskyt zde lze, vzhledem k typu lokality, jen těžko vysvětlit. Uvažuje se o možnosti využití buď jako předsunuté, nebo naopak obléhací opevnění pro 1,3 km severovýchodně vzdálený Milštejn.

Protáhlý svršek kupy je na severovýchodě zakončen spočinkem, v jehož úrovni obíhá svršek terénní vlna na severovýchodě lemovaná valem. Opevnění obíhalo pozvolnější svah, strmější jihovýchodní až jihozápadní chráněno nebylo. Na ploše jádra se do podloží zahlubují dva nepravidelné objekty, pravděpodobně srubové konstrukce se sklípky pro uložení zásob.

Na prvních dvou fotografiích je pohled na vrcholek a příkop s valem ze spočinku. Na třetí fotografii je plocha vrcholu kupy, na čtvrté severozápadní konec.


GABRIEL, František – PANÁČEK, Jaroslav, Hrady okresu Česká Lípa, Praha 2000