Milštejn

Zbytky hradu poškozené lomem ve výrazné poloze na torzu hřebene, 3,7 km severně od Cvikova, 7,9 km severovýchodně od Nového Boru.

První písemná zmínka o hradu je z roku 1343, ovšem prvním známým majitelem hradu je až Berka z Dubé (1362–1391), příslušník zakladatelského rodu, v jehož držení hrad zůstal po celou dobu až svého zpustnutí v průběhu první poloviny 16. století. Již ve středověku se pod hradem lámal kámen na mlýnské žernovy a dělostřelecké koule a dal hradu i jméno. Lámání pískovce pokračovalo, v 19. století a do roku 1910 odtěžil většinu hradní plochy.

Z hradu se dochovalo pouze torzo skalního hřebene s částí hradby, která obsahovala dnes již nedochovanou bránu. Podle starých popisů a reliktů se jednalo o dvojdílnou dispozici, kde se lehčeji opevněné předhradí nacházelo u západní paty skalního hřebene. Jihozápadní nároží zajišťoval válcový bergfrit, odstřelený roku 1793. Staré popisy zmiňují i možnou existenci další věže na severní straně, která snad mohla mít obytný charakter. Poloha paláce není známa.

Na fotografii je pohled od severozápadu, na druhé je od západu vedený pohled zachycující zachycuje fragment zdiva s nedochovanou bránou. Třetí a čtvrtý snímek je pohled od jihozápadu.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000