Hrad u Horních Vlčic

Zaniklý hrad na skalním hřebenu nad levým břehem Vlčického potoka při severním okraji Horních Vlčic, 1,4 km západně od Břecštejna.

V písemných pramenech není hrad, založený zřejmě ve 13. století jako opora švábenické kolonizace, uveden a není známo ani jeho jméno.

Hrad stál na dvou slepencových skalách ve svahu pod hřebenem. Nejsnáze přístupnou stranu zajištoval příkop a val. Dvě oddělené skály nesly pravděpodobně lehčí dřevěné stavby a nad příkopem k nim přiléhala malá plošinka, dnes beze stop zástavby.

Na první fotografii je pohled na val v čele, na druhé pohled od hradu směrem na svah před ním. Na třetí je menší ze dvou skalních věží, na čtrtém větší.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989