Břecštejn

Zřícenina hradu na výrazné slepencové kře 2,5 km severně od Vlčic, 6,5 km severozápadně od Trutnova.

Vznik hradu je kladen do první poloviny 15. století, v písemných pramenech totiž vystupuje až v roce 1455. V druhé polovině 16. století byl opuštěn a v 17. století je již uváděn jako pustý.

Malý hrad na slepencové kře byl zabezpečen dvojím příkopem s valy. Hlavní obrannou stavbu představuje masivní obvodová hradba, z níž na boční straně vystupuje nevýrazný věžicovitý výstupek. V oblé zadní části se nacházel velký palác, na vrcholu skály pak další nevelká budova. Z malého nádvoří za branou bylo možno vstoupit i do sklepa vysekaného ve skále.

V starší literatuře se o Břecštejnu hovoří jako o hradu slezského typu, kde obvodová hradba po křivce, bez viditelných zlomů, obtáčela jádro, palác zaujímal nejvíce chráněné místo a věž byla umístěna volně do prostoru bez vazby na okolní zástavbu, většinou přímo proti bráně prolomené v obvodové zdi. Novější literatura jej z důvodu absence hlavní věže řadí mezi typ s plášťovou zdí.

Na první fotografii je celkový pohled na zadní část hradu, v popředí je palác stojící na nejvíce chráněném místě za obvodovou zdí. Na druhé fotografii je čelo, na třetí vstup do paláce a na čtvrté je přístup.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989