Hrad u Dolní Chřibské

Skalní hrad na ostrožně obtékané Doubickým potokem, 1,1 km severozápadně od Dolní Chřibské.

Jméno hradu není známé stejně jako historické zprávy, s nimiž by bylo možno hrad ztotožnit. Archeologické nálezy hrad datují do konce 13. a počátku 14. století.

Hrad na nevýrazné ostrožně byl zabezpečen šíjovým příkopem mezi dvěma valy. Nevelké předhradí beze stop zástavby odděluje od pískovcového suku další příkop s valem. Na plošinu suku se vystupovalo podél obvodu skály dřevěným schodištěm. Nachází se zde podvalí, které lze nejspíše považovat za pozůstatek dřevěné obytné věže.

Podle výsledku ze sondy provedené v předpokládaných zbytcích opevnění v roce 2003 Františkem Gabrielem se dle názoru vedoucího průzkumu nejedná o opevnění a lokalitu navrhuje považovat za úkryt prospektorů nebo horníků podobně jako objekt u Kyjova.

Na první fotografii je val a skalní suk. Na druhé fotografii je pohled na příkop s valy ze severovýchodní strany z míst schodiště. Na třetí a čtvrté fotografii je podvalí po hlavním věžovitém objektu hradu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000