Frýdberk, Žulová

Zřícenina hradu využitého jako pivovar a následně přestavěného na kostel na nízké ostrožně klínovitého tvaru při soutoku Stříbrnného potoku s Vidnávkou v městečku Žulová.

V první zmínce z roku 1290 se hovoří o hradě, který na půdě vratislavského biskupa protiprávně vystavěl Jan Wüstehube, jenž Je totožný s tím Janem, který zabral území za Ramzovským sedlem, kde vybudoval hrad Kolštejn, odkud podnikal loupežné výpravy. Podobného založení byli i Haugvicové, od nichž roku 1385 biskup Frýdberk odkoupil. Za třicetileté války byl hrad poškozen a roku 1703 přestavěn na pivovar. Po likvidaci pivovaru v roce 1820 byl k věži přistavěn kostel sloužící dodnes.

Hrad byl původně dvojdílný, předhradí sice z velké části zmizelo v zástavbě obce, ovšem jeho rozsah je možné rozpoznat za zachovaných fragmentů obvodové zdi. Šíje ostrožny je přeťata 30 m širokým příkopem, za nímž se nachází jádro obkroužené zdeformovaným oválem hradební zdi, za kterou na přístupové straně stojí válcový bergfit o průměru více než 11 m. Zčásti se zachovala i zeď parkánu, který na jihu tvořil předbraní.

Na první fotografii je pohled na věž z mostu, na druhé pohled ze svahu údolí na jádro hradu, příkop a předhradí. Na třetí fotografii je detail obvodové hradby na opyši a na čtvrté pohled na věž z příkopu, vlevo je opěrný pilíř obvodové hradby.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000