Česká Skalice - Malá Skalice

Zřícenina tvrze na nízké terase nad pravým břehem Úpy v stejnojmenném městě.

Malá Skalice vznikla rozdělením Skalice, po níž se v letech 1238-41 psal Petr, příslušník erbu třmene. Jeho potomci pak drželi Skalici až do druhé poloviny šedesátých let 14. století, kdy ji, počínaje Střížkem z Ostřešan, získali příslušníci rodu z Koloděj. Jiřík z Koloděj si nechal v roce 1545 zapsat zámek s dvorem, vsí, podacím právem, pivovarem, mlýny a krčmou. Po jeho smrti získali majetek Otmarové z Holohlav, v roce 1573 prodali poručníci Mikuláše Otmara z Holohlav k Náchodu za 4100 kop grošů. Tvrz zanikla zřejmě za třicetileté války, definitivní zánik pro ni znamenala dvacátá léta 19. století, kdy se stala zdrojem stavebního materiálu.

Archeologickým výzkumem byly odhaleny stop podsklepené kruhové stavby a lichoběžný přístavek na západě. Na jižní straně se navhází valeně klenutý sklep s přístupovou chodbou s velkým výklenkem. Při stavbě levého křídla Textilního muzea byly nalezeny zbytky zdiva válcovité věže založené přímo na opukovém skalním výchozu. Na základě nálezů lze datovat obecně existenci osídlení snad již do druhé poloviny 13. století.

Na první fotografii je celkový pohled od jihovýchodu. Na druhém snímku je torzo válcové stavby od západu. Na třetím a čtvrtém pohled do sklepení.


SVOBODA, Ladislav, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 1. díl, A–J, Praha 1997