Červený Hrádek, původně Borek

Hrad zcela překrytý novostavbou zámku na málo výrazné ostrožně u Jirkova.

Počátky hradu nejsou příliš jasné. Městečko Borek (dnes Jirkov) vzniklo v 14. století, k roku 1362 jej držel Odolen z Rvenic. Záhy však bylo rozděleno a část náležela k nedalekému Novému Žeberku. V písmených pramenech se s jménem Červený Hrádek setkáváme poprvé až od roku 1422, a tak nelze vyloučit, že hrad mohl vzniknout až na přelomu 14. a 15. století. Prvým nesporným držitelem byl Dětřich Kraa, milec Václava IV., který by mohl být i jeho stavebníkem. V 15. a 16. století hrad střídal majitele, po roce 1579 nechal Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic starý hrad renesančně přestavět. Zámek však za třicetileté války utrpěl značné škody a proměnil se ve zříceninu. Za Jana Adama Hrzána započala roku 1655 novostavba dnešního barokního zámku, zbytky starší zástavby byly zcela zbořeny, zmizely též příkopy a valy.

Zámecká budova zřejmě neobsahuje žádné relikty středověkého hradu, a tak jedinými viditelnými částmi jsou kamenické články druhotně použité ve zdivu terasy před hlavním zámeckým průčelím.

Na prvních třech snímcích jsou architektonické články ve zdivu terasy. Na čtvrtém snímku je celkový pohled z hradu Starý Žeberk.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XIV. Litoměřicko a Žatecko, Praha 1923