Burkvíz, též Luginsland

Zřícenina hradu nedaleko Města Albrechtic, mezi osadami Burkvíz a Vraclávek, na prostředním vrcholu (Oldřichov 652 m n. m.) plochého hřbetu orientovaného západ-východ.

Hrad se v písemných pramenech neobjevuje, Burkvíz, či Luginsland jsou novodobá jména. Archeologicky je lokalita datována od druhé poloviny 13. století do poloviny 14. století. Místo umožňovalo optickou kontrolu údolí Opavice, kudy procházela důležitá stezka přes Krnov na Prudnik a Opole, ale i pohled do zázemí a výhled na Krnov a Cvilín. Jednoduchým provedením řadí badatelé lokalitu mezi provizorní opevněná centra kolonizace, tuto představu podporují kamenité valy v sedle pod hradem, které jsou tvořeny kameny vysbíranými z plochy asi 180 x 50 m. Hrázky mohly vymezovat políčka prvních obyvatel hradu, kteří se nemohli spoléhat na přísun potravy ze sotva založených osad.

Hrad stál ve vrcholové poloze a okrouhlému utváření terénu je přizpůsoben i příkop a val. Ploché jádro s několika upravovanými skalními výchozi nese stopy prohlubní po objektech. Na severozápadě byl odkryt suterén čtyřhranné věže (13,5 x 12,5 m) s dolní části vyzděnou nasucho, nebo na hlínu. Horní části byly zřejmě dřevené. Stejně je vyzděna i studna v příkopu pod věží, zeď v zářezu na jihovýchodě, hradba s bránou na obvodu a zídka stavení s kovářskou výhní. Předhradí hradu je dnes již téměř nezřetelné.

Na první fotografii je pohled na hradní kopec z vrchu zvaného Hradní kopec (650 m n. m.) na východním konci hřebene. Na druhé a třetí fotografii je příkop s valem obíhající jádro hradu, na čtvrté fotografii je z kamenů vyskládaná jáma v příkopu u vstupu do jádra o vnitřním průměru kolem jednoho metru.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000
PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001