Velké Heraltice

Hrad přestavěný na zámek v poměrně nevýhodné poloze v místech, kde pozvolna klesající plochý jižní svah vychodního výběžku Světlé hory je ohraničen prudkým srázem údolí Heraltického potoka, východně od středu vsi Velké Heraltice.

Miniaturní pravidelná bergfritová dispozice s okrouhlou věží a palácem podél jižní strany byla zřejmě inspirovaná pravděpodobně nedalekým Cvilínem. Ve středověku byl hrad pro svoji velikost a umístění do blízkosti vsi nazýván tvrzí, poprvé roku 1377 při dělení opavského knížectví. V predikátu místíno vladyky Borislava se však Heraltice objevují již roku 1265 a je pravděpodobné, že tehdy již hrad stál. K velkému rošíření došlo v pozdní gotice kdy buď páni z Tvorkova po roce 1478, nebo páni z Násilé po roku 1448 vybudovali, nebo přestavěli původní dřevohlinité předhradí. Jeho hradby byly z velké části použity jako obvodní zed zámku a masivnější z nárožních věžic je asi skutečnou baštou. Právě tato bašta a skutečnost, že Hynčíkovi Bírkovi nedávno zničili Vikštejn a Vartnov pasuje na skutečnost, že stavitelem byl právě on. Zvětšení obytné plochy v stísněném jádře nebylo možné, proto byla k vstupnímu průčelí na jih od věže přistavěna nová, pozdně gotická budova s průjezdem a sálem, čímž byla znehodocena možnost boční střelby z věže do čela hradu. Další velkou přestavbu podnikl v roce 1676 hrabě Jiří Štěpán z Vrbna, který vně hradby jádra postavil ve třech podlažích velkou enfiládu místností a do dvorku vestavěl úzké patrové ochozy. Předhradí bylo obestavěno patrovými budovami a doplněna byla i druhá nárožní vížka.

Na první fotografii je průčelí zámku jehož venkovní zeď zřejmě využívá kamenné hradby pozdně gotického předhradí a pravá věžice původní baštu. Na druhé fotografii je věž hradu, na třetí detail paláce ukrývající až do výše římsy gotický palác. Opěráky jsou renesanční. Na čtvrté fotografii jsou pozůstaky mohutného valu obklopujícího ze tří čtvrtin hradní areál.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000
PLAČEK, Miroslav, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001