Tichá

Zřícenina tvrze na hraně terasy nad rybníkem ve stejnojmenné vsi, 5,5 km východně od Dolního Dvořiště, 10 km jižně od Kaplice.

V písemných pramenech se tvrz objevuje až po polovině 14. století (1360), kdy bratři Jan a Beneš z Velešína žádali Petra a Jošta z Rožmberka, aby se ujali vyřízení jejich závěti. Na konci osmdesátých let 14. století (1387) již patřila Rožmberkům, kterým sloužila jako správní sídlo purkrabích a hejtmanů. Někdy v rozmezí let 1471-1486 byla tvrz pro sešlost opravena. V roce 1485 (nebo 1486) byla ves Tichá vypálena. Tvrz přečkala, v roce 1541 se o ní hovoří, že je v dobrém stavu. V pobělohorské době byla konfiskována, stará tvrz pak byla utilitárně využívána a koncem 18. století přestavěna na pivovar.

Zřejmě obdélné tvrziště zaujalo polohu na nízké terénní hraně nad rybníkem na levém břehu Tiché. Z původní zástavby zůstala pouze (téměř) čtvercová volně stojící věž dochovaná do výše druhého patra. Vzhledem k absenci stop obytného vybavení lze předpokládat, že její funkce byla obranná a rezidenční složku plnila obytná budova stojící na západě. Za polohou věže směrem k jihovýchodnímu nároží mimo střed tvrziště stály pravděpodobně přírodní podmínky - pozvolna stoupající svah na východě. S ohledem na množství stavebních úprav není snadné určit původní rozsah a podobu tvrze, leccos napovědět by mohl provedený arecheologický průzkum.

Na první fotografii je celkový pohled od jihovýchodu, na druhé pohled z tvrziště na věž od jihozápadu. Na třetí a čtvrté fotografii je pohled z věže na sondy v ploše tvrziště na západě a severu.


DURDÍK, Tomáš, Hrady na Malši, Praha 2008
ÚLOVEC, Jiří, a kol. Encyklopedie Českých tvrzí, 3. díl, S–Z, Praha 2005
Hrady na Malši - spolek [online]. Copyright ©2007 [cit. 10.02.2019]. Dostupné z: http://www.hradynamalsi.cz/