Štědrý Hrádek, též Nový Hrádek

Zřícenina hradu na ostrožně nad Boreckým potokem, 1 km severozápadně od Borku, 4 km jihozápadně od Žlutic.

Hrad, jehož vznik je kladen do poloviny 14. století, se stal zřejmě nástupcem hradu v necelé dva kilometry vzdálené vsi Štědrá. V pramenech se zmiňuje poprvé k roku 1360 v predikátu bratří Racka a Jindřicha "de Castallo". Před rokem 1379 se dostal hrad do držení Borše z Oseka. Od Rýzmburků přešel o dvacet let později (1399) do držení Buška Calty z Kamenné Hory. V roce 1418 jej dobylo královské vojsko. Císař Zikmund povolil Vilémovi z Pnětluk zbořený a vypálený hrad obnovit. V roce 1445 byl majetek odkázán Jakoubkovi z Vřesovic, který jej připojil k blízkým Žluticím. V roce 1506 byl Janem z Gutštejna prodán Jindřichovi z Plavna, panství bylo připojeno k blízkému Prohořskému hrádku a Štědrý hrádek (až do 15. století nazývaný jako Hrádek, či Nový Hrádek, od té doby pak i Štědrá nebo Štědrý hrádek), zanikl. V roce 1523 se hovoří již pouze o vsi.

V čele dispozice oddělené od protáhlé ostrožny mohutným šíjovým příkopem s valem, se nachází skalní suk, k němuž se přimykala hradba s bránou. Pod ním se na severní straně nacházela do skály vysekaná cisterna. Hradbami uzavřené protáhlé lichoběžníkové jádro uzavíral dvoutraktový obdélný palác. Nádvoří bylo zřejmě příčně rozděleno na dvě části. Terénní konfigurace v podobě vysokého skalního suku umožnila nahradit bergfrit přirozeným útvarem, na jehož vrcholu se podle stop malty nacházela nějaká zástavba. Na hřebeni před hradem se při vstupu na hradní ostrožnu nachází nevelké okrouhlé valové opevnění.

Na první fotografii je pohled na pozůstatky paláce na konci ostrožny, na druhé pohled od paláce přes nádvoří na skalní suk v čele. Na třetí fotografii je příkop s valem, na čtvrté pohled na jádro ze skalního suku.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 4, Praha 2011