Šelmberk

Zřícenina hradu na ostrožnovitém kopci nad soutokem Blanice a Novodvorského potoka, 2,3 km severovýchodně od Mladé Vožice.

Hrad se v písemných pramenech připomíná poprvé k roku 1318 v predikátu Přibyslava z Křimína a Šelmberka, jenž byl příslušníkem jedné větve rodu Buziců. V roce 1341 se zmiňuje Přibyslavův syn Přibík, po něm v letech 1349-1380 bratři Čeněk, Janek a Ondřej. Nejspíše v devadesátých letech přešel majetek do držení Aleše z Rýzmburka, který se uvádí naposledy v roce 1419. Od druhé poloviny 15. století se majitelé hradu často střídali, přesto došlo v první polovině 16. století k renesanční přestavbě, při níž došlo i na výstavbu nové zámecké budovy. Koncem 16. století ztratil hrad sídelní funkci, už na počátku 17. století se jeho jádro stalo zříceninou a během století zpustl celý. Na sklonku 18. století došlo k romantizující úpravě věže a okolí hradu bylo změněno na anglický park.

Podoba předhradí není díky úpravám známá, vlastní jádro se členilo do dvou výškových úrovní. V čele horní části, rozložené na skalnatém hřebenu, stanul okrouhlý bergfrit s jednotlivými patry spojenými schodištěm vedeným v síle zdiva. Přístup do něj byl veden portálkem ve výši patra z paláce komplikovaného uspořádání ve tvaru písmene L, který stál za ním a mimo drobného trojúhelníkového dvorku zabíral celou zbývající část skalnatého hřebenu. Na východě se přikládá níže položené trojúhelníkové nádvoří se studnou, z nějž se vcházelo i do části palácových sklepů. Podobu čela ve starší fázi neznáme, na jeho místě vznikl pozdně gotický vstupní palác, který byl za renesanční přestavby rozšířen. Pozdně gotické jsou i mohutné opěráky obvodové hradby, které se svojí velikostí blíží až věžicím a komunikační přístavek v zadním severním koutě nádvoří.

Na první fotografii pohled na bergfrit od jihovýchodu, na druhé z nádvoří jádra od severovýchodu. Na třetí fotografii je schodiště ve věži vedené v síle zdiva, na čtvrté je pohled do prostoru čelní části nádvoří.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986