Raimund, Roimund

Zřícenina hradu na vysoké ostrožně vybíhající nad Jítravským sedlem z vrchu Vápenný (790 m n. m.), 2,6 km východně od Jítravy, 5,8 km jihozápadně od Chrastavy.

Zakladatelem hradu se stal Jan z Donína, jenž jej nechal na zakladě povolení Karla IV. v letech 1342–1347 vystavět. Po smrti Jana z Donína hrad drželi jeho synové Bedřich a Jan, kteří jej kolem roku 1390 prodali příbuzným Jidnřichovi a Vilémovi z Donína. Již na konci 14. století řádily v okolí loupežné tlupy v čele s Janem z Vartenberka, který Raimund několikrát obléhal. Na žádost Donínů vyslala lužická města vojenskou pomoc, ta se však sama dostala na do obležení, jehož výsledkem byla dohoda o opuštění hradu, po němž se jej zmocnil Jan z Vartenberka. Ten držel hrad ještě roku 1427, ovšem již v roce 1424, když se v oblasti pevně usadili husité držící nedaleký a href="../grabstejn/grabstejn.html">Grabštejn a Chrastavu, osadila lužická města na svoje náklady hrad posádkou o síle 50 mužů. Po husitských válkách se hrad vrátil do rukou Donínů, ovšem i jeho další majitel - Václav z Donína - škodil Lužičanům. Dobu ani způsob zániku hradu neznáme, v roce 1454 se zmiňuje pouze vrch Roimund a v roce 1460 se píše o zbořeném hradu. Ten asi i nadále sloužil coby sídlo různých tlup. Zpráva, že Mikuláš II. z Donína nechal zničit prostory starého hradu (1512) se týká zřejmě Roimundu. Ve výčtu majetku z roku 1584 se hrad uvádí jako pustý.

Jednodílná dispozice okrouhlého půdorysu byla na jihovýchodní až severní straně vymezena příkopem s předhozeným valem. Hlavní obrannou stavbou hradu byla až 2 m silná plášťová hradba obkroužená parkánem vejčitého půdorysu, v jehož rozšířené severní části se nacházela cisterna. V severní, nejlépe chráněné části jádra stál rozměrný palác. Široká koruna valu evokuje její využití pro aktivní obranu.

Na první fotografii je příkop a val na severovýchodní straně z jádra. Na druhé fotografii je relikt obvodové hradby na jihu, na třetí a čtvrté je její zachovaný fragment na jihozápadě - v pohledu od jihu a severu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984