Quingburg

Zřícenina hradu na ostrém hrotitém výběžku Sokolích skal vysunutém nad pozvolně se rozevírající údolí Černé Opavy mezi Drakovem a Mnichovem, asi 6 km severozápadně od Vrbna pod Pradědem.

Z archeologických nálezů lze usuzovat, že hrad byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století a ještě ve 14. století byl i opuštěn. Poloha a rozhled do údolí nasvědčuje zeměpanskému založení hradu pro strážní funkci na tzv. Jesenické stezce vedoucí údolím Černé Opavy od Vrbna směrem na Rejvíz, ze strany vratislavkého biskupství plnil tuto roli blízký Koberštejn.

Staveniště tvoří dvě samostatné skály oddělené průrvou přecházející v příkop. Před ní je ještě mohutný skalní blok chránící hrad před střelbou ze stoupajícího hřebene. Na přední skále stálo nepravidelné stavení, na zadním skalisku je zachováno torzo štíhlé věže. Na jihu propojovala obě skály silná hradba, která vymezovala malý dvorek s cisternou.

Na první fotografii je pohled ze skaliska kde stával palác a věž na skalní výběžek uzavírající nádvoří. Na druhé fotografii je pohled z místa paláce na vstupní branku. Na třetí fotografii je detail obvodové zdi nádvoří, na čtvrté příkop vylámaný ve skále, skalisko hradu s palácem a vstupní branka.


KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady Českého Slezska, Brno – Opava 2000