Nový Žeberk

Zřícenina hradu na Zámeckém vrchu nad soutokem bezejmenné vodoteče s Kundratickým potokem, 750 m severovýchodně od Pyšné v Krušných horách.

Počátkem druhé čtvrtiny 14. století se stal Nový Žeberk nástupcem nedalekého Starého Žeberku. V roce 1383 jej páni z Bergova prodali Těmovi z Koldic. Páni z Koldic jej často zastavovali a roku 1418 prodali Vítovi ze Šumburka, který jej připojil k nedalkému Červenému Hrádku. Hrad ztratil význam (pokud vůbec nebyl opuštěn) a jeho vnější opevnění nebylo, podobně jako na nedalekém Najštejně, dokončeno.

Nevelké jádro dvojdílné dispozice hradu zaujalo vrcholek hory. Hlavní stavbou byl podélný, zřejmě dosti výstavný obdélný palác. Kolem jádra obíhal parkán. Nepravidelné níže položené předhradí bylo po obvodě zastavěno, zřejmě hospodářskými a provozními objekty, vstup do něho byl veden přes malý trojúhelný parkán. Při vstupu se v různých terénních úrovních nacházely tři příkopy, přičemž první z nich nebyl zcela vyhlouben a cesta jej překračovala po neodtěženém můstku. Na druhé straně předhradí nebyly příkopy realizovány vůbec.

Na první fotografii je druhý příkop před předhradím, na druhé fotografii je pohled z předhradí směrem do příkopu v severovýchodní části. Na třetí a čtvrté fotografii je pohled z jádra hradu na plochu předhradí.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000