Ledeč nad Sázavou

Hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Sázavy ve stejnojmenném městě.

S predikátem z Ledče se setkáváme v první polovině 13. století, a to je i doba, kdy hrad mohl vzniknout. Výrazné přestavby se dočkal koncem třetí čtvrtiny 15. století za Jana Ledeckého z Říčan. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. V roce 1642 vznikla za Adriana z Enkenfurtu nová brána se dvěma pětibokými baštami, koncem 17. století zámek upravovali Thunové a další zásahy přišly v 18. století. Po požáru roku 1879 byl zámek pouze úsporně upraven. Část vnějšího opevnění zanikla při stavbě železnice v roce 1903 .

Z nejstaršího hradu se dochoval subtilní bergfrit a palác s obloukovitě vypnutou vnější stranou v přízemí o třech místnostech. Dispozce hradu byla zřejmě dvojdílná. K boku jádra nad řekou se parkánovitě přikládalo první nádvoří. Ve druhé polovině 15. století došlo ke změně komunikačního schématu, neboť hrad se stal v novém vnějším opevnění průchozím. Kromě dvou bran tvořily součást jeho obranného systému i dvě pookrouhlé dovnitř otevřené bašty. V jádře pak na počátku 16. věku vznikl nový, tzv. malý palác.

Na první fotografii je brána s dvěma pětibokými baštami. Na druhé fotografii je pohled přes nádvoří na renesanční palác, po pravé straně se nachází budova obsahující v přízemí nejstarší palác. Na třetí fotografii je bergfrit, na čtvrté celkový pohled.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989