Krnov

Zeměpanský hrad stával v jihovýchodní části městského areálu v místech dnešního zámku, který se z něho organicky vyvinul.

Není zřejmé, zda hrad původně stával uvnitř městské obvodu, či zda byl druhotně přisazen k původním hradbám města. Pozoruhodným detailem je umístění hradu na mlýnskou strouhum která protékavše středem nádvoří byla překryta několika lávkami, jak je patrno z plánů města z 18. století. Nepravidelný šestiúhelníkový areál hradu je orientován delší osou na severozápad.