Karlštejn

Zachovalý hrad na vápancové skále v kotlině Budňanského potoka nedaleko levého břehu Berounky mezi Berounem .

První přímá písemná zmínka o hradu, jehož založení je tradičně spojeno s rokem 1348, pochází až z padesátých let 14. století. Pravděpodobně původní záměr vzniku hradu jako místa Karlova odpočinku v dosahu hlavního města se v průběhu stavby změnil. Původně profánní funkce Velké i Mariánské věže byla redukována změnou plánu a vložením obou významných kaplí po Karlově císařské korunovaci (1355) a narození Václava (1361). až se nakonec Karlštejn stal bezpečným uložištěm českých a říšských korunovačních klenotů.

       


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vydání, Praha 2000.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. 1. vydání, Praha 2002.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. 1. vydání, Praha 2005.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. 1. vydání, Praha 2008.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek V. Jižní Čechy. 1. vydání, Praha 1986.
SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl III. Budějovicko. Praha 1884.