Jurův kámen

Terénní stopy hrádku na západní hraně vedlejšího vrcholu Kotouče, asi 600 m jižně od Štramberka.

V písemných pramenech se lokalita nezmiňuje, neznáme ani její jméno. Archeologické nálezy datují dobu jejího života do druhé poloviny 13. a do 14. století. Ve svahu pod Jurovým kamenem kolem Mírové studánky se nacházela středověká osada. Vztah obou není znám, osada mohla totiž patřit i k hrádku na dnes zcela zaniklé Panské vyhlídce a k Jurovu kameni mohlo náležet osídlení v prostoru Štramberka. Založením hradu Štramberka (po polovině 14. století i městečka), ztratilo starší osídlení význam a přesunulo se do výhodnější polohy.

Vejčité jádro při hraně svahu obkroužil ze tří stran přibližně 10 m široký příkop, zčásti vylámaný ve skále. Na jihu a východě jej obklopuje rozlehlejší, lehce opevněné předhradí, zajištěné mělkým příkopem s předhozeným valem, částečně dochovaným v jeho jihovýchodním cípu. Ani na jedné z částí dispozice nejsou registrovány stopy zástavby.

Na první fotografii je pohled v jádře směrem do příkopu na jihu. Na druhé a třetí fotografii je pohled na východní stranu jádra z předhradí. Na posledním snímku je celkový pohled na jádro od severovýchodu.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001