Hrad u Brtníků

Zaniklý hrad na pískovcové ostrožně, 2,7 km jihozápadně od Brtníků.

Písemné zprávy o hradě mlčí, archeologicky jej lze datovat do konce 13. a počátku 14. století.

Hlavní ochranu hradu zajišťovalo přírodní utváření pískovcového reliéfu včetně příčné pukliny využité jako příkop. Ta však byla společně s celým hradem silně poškozena úpravami z roku 1891. Na vnitřní ploše bylo zkomoleno podvalí, do něhož byl umístěn turistický objekt. Původně se zde nejspíše nacházela obytná dřevěná věž.

Na první a druhé fotografii je podvalí, na třetí je pohled z horní části hradu směrem do přírodní rozsedliny. Na čtvrté fotografii je pohled na skalní blok od přístupu přes rozsedlinu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000