Homberk

Zaniklý hrad na buližníkové skále, 1,6 km jihovýchodně od Příkosic, 3,7 km jižně od Mirošova.

Zakladatele hradu byl pravděpodobně příslušník rodu Buziců Heřman z Homberka, poprvé připomínaný k roku 1284. Díky loupeživé činnosti jeho potomků byl hrad na podzim 1406 obležen královským vojskem a v únoru roku 1407 dobyt. Přesto zůstal i nadále v držení rodu, a to až do poloviny 15. století, kdy jej získal Bedřich z Donína. Hrad musel poté rychle zaniknout, protože již v sedmdesátých letech je uváděn jako pustý. Na základě archeologických nálezů je za příčinu zániku považován mohutný požár.

Vlastní jádro hradu patrně zaujalo vrchní část skalního útvaru, jehož nížeji položenou severovýchodní stranu poškozenou zřejmě novověkou těžbou mohlo zaujmout menší předhradí. Skála nenese stopy zdiva, hlavním stavebním materiálem bylo pravděpodobně dřevo. Vzhledem ke komplikovanému uspořádání terénu a současnému stavu lokality nelze prozatím o bližší podobě hradu příliš říci.

Na první fotografii je celkový pohled na severovýchodní část skály. Na druhé fotografii je pohled na skalku na jihozápadě na vrchním plató skalního suku, na třetí severozápadní pohled na skalku v jihozápadní části skalního suku. Na poslední fotografii je celkový pohled od jihu, v popředí je jedna ze čtyř pravidelně umístěných prohlubní.

BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000