Hausberk

Zaniklý hrádek na ostrožně 1,2 km severně od Krásné Lípy u Chomutova, 1,9 km jižně od Blatna.

Písemné zprávy o hradu mlčí, neznáme ani jeho jméno. Archeologické nálezy dokládají existenci hradu ve 14. století.

Nevelký hrad zaujímající úzkou volně klesající ostrožnu byl od jejího zbytku oddělen příkopem, před nímž byl zřejmě vyhozen val. Za ním leží malá obdélná část ne zcela jasného určení a za ní druhý příkop zvenčí sledovaný valem, který obíhá hrad na čelní, ve svahu na jedné boční a zadní straně. Trojdílný vnitřní hrad je na čele a v zadní části tvořen lunicovitými částmi se sporadickými relikty. V přední části byla v sedmdesátých letech 20. století v narušení patrna část zdiva. Malé oblé jádro obdélného půdorysu obíhá příkop, vnitřní plocha jádra je poškozena staršími výkopy. Na čelní straně je v příkopu prohlubeň, zřejmě by se mohlo jednat o pozůstatek cisterny.

Na první fotografii je pohled na jádro ze zadní lunicovité části, na druhé pohled z přední části do příkopu na jihozápadě a na třetí z jádra na zadní část. Na čtvrté fotografii je pohled na obdélnou část za prvým příkopem od přístupu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000