Dívčí hrad

Hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad říčkou Osoblahou u stejnojmenné vsi.

Panství Dívčí hrad (Maidburg), dříve též Děvice, bylo původně součástí opavského knížectví. Opevněné sídlo vystavěli leníci olomoiuckého biskupa Bruna někdy okolo roku 1267, hrad Maidburg se poprvé uvádí roku 1385, kdy je do zástavy převzala opolská knížata. Za česko-uherských válek byl dobyt a pobořen, za sto let poté, kdy ležel v troskách byl přestvěn na zámek.

Zámek organicky navazuje na původní hrad a podržel si i jeho fortifikační systém. Přístup k zámku chránil příkop, zčásti snad byl využit i okruh opevnění s drobnými, podkovovitými baštami, který zámek obklopuje.               

Na první fotografii je celkový pohled. Na druhé fotografii je pohled na nároží renesančního zámku postaveného na místě původního hradu. Na třetí fotografii je jedna z bašt opevnění, na čtvrté je detail zdiva spojovaného na maltu spadlého pod hradem.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček