Čertova ruka

Skalní hrad na výrazném pískovcovém útvaru u Mašova na Turnovsku.

Písemné zprávy o hradě mlčí, starší nálezy datují jeho osídlení snad do 13. století.

Skalní útvar Čertova ruka je mohutná polokruhovitá výspa ohraničená strmými sklaními stěnami. Její horní plato, významně osídlené již od eneolitu, bylo přístupné úzkou rozsedlinou, v níž byla, jak dokládají draže, umístěna prostá dřevěná brána neznámého stáří. Vlastní malý dřevěný hrad zaujal západní stranu celého rozsáhlého útvaru u tzv. Šourkovy věže. Dochovala se z něho okrouhlá do skály zasekaná studna, draže po dřevěných konstrukcích a zbytky tesaného přístupu v boku skalního útvaru.

Na první fotografii je celkový pohled na skalní útvar. Na druhém snímku je pohled ze skalního útvaru k patě, na třetím a čtvrtém snímku přístup v boku skalního útvaru.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000