Zvířetice

Zříceniny hradu na ostrožně nad pravým břehem Jizery u Bakova nad Jizerou.

Hrad založil před rokem 1318 Zdislav z rodu Markvarticů. V držení rodu, který se po hradě psal, zůstal až do roku 1504. V roce 1528 se stal majetkem Vartenberků, kteří jej v druhé polovině století přestavěli na renesanční zámek. Za třicetileté války hrad drželi Valdštejnové. V roce 1693 zámek poškodil požár. Po něm byl ještě opraven, osudným se mu stal další požár v roce 1720, po němž se začal postupně měnit ve zříceninu.

Dvojdílnou dispozici hradu představovalo jádro hradu a předhradí. Na předhradí jsou patrny relikty hospodářských staveb a renesanční sladovna. Čelo a boky jádra opevňoval příkop, před nímž byl na bocích vyhozen val. V nárožích lichoběžného jádra se tyčily věže, z nichž severní byla v renesanci zvýšena a její střep je dodnes siluetou hradu. Ze západní věže se dochovalo pouze zdivo obrácené dovnitř jádra. Další, východní věž musela ustoupit stavbě raně barokní kaple. Jižní nároží zcela zaniklo, zda zde stála čtvrtá, jižní věž je otázkou archeologického výzkumu. Dochované čelní věže (severní a západní), vystupují před kurtiny jen málo, východní věž byla zřejmě zcela zatažena dovnitř jádra, takže jejich flankovací schopnosti byly značně omezené. Palác stával na nejlépe chráněném místě nad řekou, dochovaly se z něj především přízemní místnosti zaklenuté lomenou klenbou. Brána se nacházela při západní věži, v 16. století byla přenesena k severní.

Na první fotografii je pohled na severní věž z předhradí. Na druhé pozůstatek západní věže, na třetí renesanční palác v čele hradu a na čtvrté portál v paláci při jihozápadní straně.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000